Wijkmanagers en -beheerders

Als jouw initiatief zich richt op de eigen wijk of buurt neem dan contact op met de wijkmanager- of beheerder van jouw wijk.

De wijkmanager
De wijkmanager verbindt en werkt samen met bewoners, organisaties (in een wijk) en afdelingen binnen de gemeente aan het op orde houden van de leefbaarheid in de wijk. Bij leefbaarheid gaat het niet alleen om de openbare ruimte, maar ook om de sociale samenhang en de veiligheid in de wijk. Ideeën en initiatieven van bewoners zijn daarbij van groot belang.

Contactgegevens wijkmanagers

De wijkbeheerder
Inwoners kunnen bij de wijkbeheerder terecht als het gaat om fysieke onderwerpen in de wijk: alles wat in de wijk staat, ligt en groeit.De wijkbeheerders kennen de wijk goed en kunnen je op verschillende manieren ondersteunen. Bijvoorbeeld door mee te denken, maar ook door verbindingen met andere wijkbewoners of andere ambtenaren te leggen die jouw initiatief mee-verder kunnen brengen.

Contactgegevens wijkbeheerders