Provincie Overijssel

Stadscheque
De provincie Overijssel ondersteunt inwoners in Overijssel met initiatieven voor een betere en vitalere binnenstad. Wie een goed idee heeft kan een stadcheque aanvragen van maximaal € 2.500.

'Veel mensen zijn al bezig met een initiatief of een idee om hun stad aantrekkelijker te maken. Wij noemen dit de Stadsbeweging. Wij willen die beweging graag ondersteunen', zegt Hanneke Spiertz, beleidsmedewerker bij de provincie Overijssel.

De provincie heeft daarbij drie uitgangspunten: leren, inspireren en participeren. 'Wij koppelen bijvoorbeeld kennis, info en data aan vragen van gemeenten en organisaties: wat voor type consument komt in de binnenstad? Hoe lopen de bezoekersstromen? Onder de noemer inspireren proberen we netwerken te versterken. We organiseren stadscafés of sluiten aan bij bestaande stadscafés, zoals in Zwolle bij Club Cele. Via Stadscafés XL tuigen we netwerken op tussen steden onderling. Participeren doen we onder meer met de stadscheques van maximaal € 2.500,-.

Club Cele
De provincie werkt voor het uitgeven van de stadscheques in Zwolle samen met Club Cele. Initiatiefnemers kunnen hun idee pitchen. Het publiek kan vervolgens stemmen. Na twee maanden komen de initiatiefnemers terug bij Club Cele om te vertellen welke stappen zijn ondernomen. Initiatiefnemers kunnen ook rechtstreeks bij de provincie terecht door een mail te sturen naar stadsbeweging@overijssel.nl.

Voordat de cheque wordt uitgegeven, checkt de provincie het initiatief bij de gemeente. Spiertz: 'Als de gemeente het idee niet uitvoerbaar vindt of de benodigde vergunningen niet kan verlenen, staat de initiatiefnemer al met 1-0 achter. Dat willen we voorkomen.'

Leefbaarheid, vitaliteit en kwaliteit
Er zijn weinig voorwaarden verbonden aan de cheque. 'Het belangrijkste is dat het bijdraagt aan de leefbaarheid, vitaliteit en kwaliteit van de binnenstad’, zegt Spiertz. ‘En we kunnen alleen een cheque uitgeven aan een rechtsvorm, zoals een stichting of een onderneming. Maar als dat niet het geval is, zoeken we naar een oplossing. Regels mogen het doel niet in de weg staan.'

Overige subsidiemogelijkheden
Klik hier voor alle overige subsidiemogeijkheden bij de provincie Overijssel.