Andere fondsen en subsidies

Er bestaan verschillende organisaties die initiatieven een financieel steuntje in de rug willen geven. Daarnaast zijn er subsidiemogelijkheden op landelijk en provinciaal niveau. Onderstaand een aantal voorbeelden waar je gebruik van zou kunnen maken. Let wel op dat je initiatief aansluit bij de doelstelling van de subsidiemogelijkheid.

Stichting het Hervormd Weeshuis
De Stichting draagt bij aan projecten voor de Zwolse jeugd tot en met 25 jaar. Voor hun ontwikkeling op cultureel, intellectueel en sportief vlak.

VSB Fonds
VSBfonds steunt iedereen die actief wil meedoen. En iedereen die anderen actief uitnodigt tot meedoen met projecten die zorgen voor nieuwe verbindingen. Tussen verschillende mensen met verschillende levens. Of die zorgen voor persoonlijke groei en toegang tot nieuwe kansen en meer mogelijkheden. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Zoek je een subsidie of regeling voor financiering? In deze subsidiewijzer vind je alle subsidies en regelingen die open staan voor het indienen van een aanvraag. RVO.nl voert deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse ministeries en de Europese Unie.

Oranje Fonds
Jouw stichting, vereniging of organisatie draagt bij aan het sociale gezicht van Nederland. Jij ziet waar het beter kan en ontwikkelt activiteiten, als vrijwilliger of als professional. Maar: hoe kom je aan voldoende geld of subsidie voor deze nieuwe of extra activiteiten? Klop eens aan bij het Oranje Fonds!

Stichting DOEN
Stichting DOEN financiert initiatieven van mensen die risico’s durven nemen om hun baanbrekende ideeën tot leven te brengen en daarmee anderen inspireren.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Door middel van subsidies ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontwerpers, makers en culturele instellingen. Rondom specifieke ontwerpopgaven schrijft het fonds ‘Open Oproepen’ uit.

Buurtcultuurfonds
Het BuurtCultuurfonds is bedoeld voor Zwollenaren en verenigingen of initiatieven voor een creatief plan, dat de buurt prettiger maakt om in te wonen.

Stichting tot Algemeen Nut Zwolle (STANZ)
STANZ helpt met een financiële bijdrage mee aan het realiseren van kleinschalige cultureel- maatschappelijke projecten en evenementen in Zwolle.