Right to challenge in regeerakkoord

Bewoners krijgen meer mogelijkheden om de gemeenten uit te dagen, zo staat er in het regeerakkoord.

In de inleiding van het regeerakkoord wordt benoemd dat er ruimte moet worden gegeven, onder meer aan actieve bewonersgroepen. De professionals verdienen ruimte, net zoals de vele positieve krachten in onze samenleving van burgers, verenigingen en geloofsgemeenschappen.

Deze ruimte wordt onder meer gegeven door bewonersinitiatief en verenigingen het right to challenge te geven. Een recht waar het LSA, het landelijk netwerk van actieve bewonersgroepen, al tijden voor pleit en wat ook al op bepaalde gebieden in wetgeving is vastgelegd, maar nu worden de mogelijkheden een stuk breder.

Het kabinet biedt ruimte aan initiatieven van burgers en verenigingen in de samenleving. In overleg met gemeenten wil het kabinet daarom via een Right to challenge-regeling burgers en lokale verenigingen de mogelijkheid geven om een alternatief voorstel in te dienen voor de uitvoering van collectieve voorzieningen in hun directe omgeving. Daarbij gaat het om zaken als het onderhoud van een park, het beheer van sportvelden of andere maatschappelijke voorzieningen.