Platform Stadsbeweging Overijssel live!

Stadsbeweging Overijssel is gericht op het vitaliseren van de Overijsselse binnensteden. Zij hebben het Platform Stadsbeweging Overijssel opgezet om een community netwerk tussen inwoners, ondernemers, provincie en gemeenten in Overijssel te bouwen.

Op het platform kunnen zowel ideeën/knelpunten als projecten (initiatieven) voor de binnenstad worden geplaatst. Ideeën en knelpunten worden direct geplaatst door de gebruiker, projecten worden eerst bekeken door de Stadscoach. Daarnaast bestaat de sectie 'Info & Nieuws' om gebruikers van het platform op de hoogte te houden van wat er gebeurt in de binnenstad. In deze sectie kunnen activiteiten, interessante nieuwsstukjes of filmpjes worden geplaatst. De Stadscoach kan gebruikers met elkaar vinden en biedt ondersteuning via de chatfunctie.

Zwolle pilotgemeente
Zwolle is een van de pilotgemeente n voor het platform. Met de pilotgemeenten heeft de Stadsbeweging Overijssel voor ogen om de opstartfase van het platform te evalueren. Samen kan gekeken worden naar welke effecten het platform gaat opleveren en hoe mogelijk het platform te verbeteren in een vervolgfase. De Stadscoach zal in de gaten houden welke projecten worden ingestuurd voor Zwolle en hoe deze projecten mogelijk gelinkt kunnen worden aan projecten elders in de provincie. Bekeken wordt welke ideeën en knelpunten worden geplaatst voor de binnenstad van Zwolle. In het najaar van 2017 gaat het platform om tafel zitten met de pilotgemeenten om ervaringen uit te wisselen.

Meer informatie

Facebook Stadsbeweging Overijssel

Website Platform Stadsbeweging